KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
2021
Maklumat Responden:

Kajian Kepuasan Pelanggan 2021 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas berkaitan produk dan perkhidmatan, Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tempoh rujukan 2020. Maklum balas anda akan membantu kami memahami keperluan pelanggan kami dan maklumat yang diberikan akan digunakan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan Jabatan Perangkaan Malaysia.

Kajian ini bermula pada 10 Jun 2021 dan akan tamat pada 31 Julai 2021. Anda memerlukan hanya 10 hingga 15 minit untuk melengkapkan kaji selidik ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, mohon e-mel kepada info@dosm.gov.my atau hubungi kami di talian 03 8885 7000. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan maklum balas anda yang diberikan untuk kajian ini.


1. Nama : *TIDAK WAJIB DIISI
2. Emel : *TIDAK WAJIB DIISI
3. Warganegara
Malaysia Bukan warganegara Malaysia. Sila nyatakan:
4. Status Pekerjaan
Bekerja
Tidak bekerja
Pelajar
Lain-lain. Sila nyatakan:
5. Tempat Kerja
Kerajaan
Persekutuan
Negeri
Persekutuan bersama Kerajaan Negeri
Badan Berkanun
Pihak Berkuasa Tempatan
Lain-lain
                  Sila nyatakan:
Universiti/Kolej Sila nyatakan:
Swasta Sila nyatakan:
Kedutaan
Malaysia Lain-lain. Sila nyatakan:
Media Sila nyatakan:
Lain-lain Sila nyatakan:
6. Bagaimana anda mengakses produk dan perkhidmatan Jabatan Perangkaan Malaysia?
Emel
Perkhidmatan Kaunter DOSM
7. Sekiranya anda pernah mengakses produk dan perkhidmatan di kaunter perkhidmatan DOSM, sila nyatakan tahap kepuasan anda. Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Tidak Berkaitan
a. Pengawai perkhidmatan pelanggan memberi respon kepada keperluan anda.
b. Pengawai perkhidmatan pelanggan adalah sopan
c. Pegawai Perkhidmatan Pelanggan menyediakan perkhidmatan yang pantas.
d. Persekitaran yang kondusif di kaunter (peralatan, susun atur perabot dan bahan-bahan)
Produk dan Perkhidmatan DOSM
8. Sila nilaikan tahap kepuasan anda pada produk DOSM berikut?
Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Tidak Berkaitan
1 2 3 4 5 0

8.1 Penerbitan Statistik
Statistik DOSM memenuhi keperluan anda Statistik DOSM adalah tepat Persembahan laporan yang menarik
a. Indeks Harga Pengguna, Malaysia
b. Buletin Perangkaan Bulanan, Malaysia
c. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Bulanan, Malaysia
d. Indeks Perdagangan Luar Negeri, Malaysia
e. Perangkaan Perkhidmatan Suku Tahunan, Malaysia
f. Laporan Penyiasatan Kecenderungan Perniagaan Suku Tahunan
g. Akaun Negara Suku Tahunan - Keluaran Dalam Negeri Kasar, Malaysia
h. Laporan Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Malaysia
i. Perangkaan Getah Bulanan, Malaysia
j. Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan, Malaysia
Lain-lain. Sila nyatakan:
       i)
      ii)
     iii)


8.2 Perkhidmatan Atas Talian
Statistik DOSM memenuhi keperluan anda Statistik DOSM adalah tepat Sistem mudah digunakan
a. eStatistik
b. Aplikasi Mudah Alih (DOSM & BiZCode@Stats)
c. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Malaysia Atas Talian (METS Atas Talian)
d. Sistem Carian MSIC (eMSIC)
e. Population Quick Info
f. Visual Interaktif - MyLocal Stats
g. Lain-lain. Sila nyatakan:
       i)
      ii)
     iii)
9. Apakah tahap kepuasan anda mengenai penyebaran informasi statistik melalui media sosial @statsmalaysia Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat berpuas hati Tidak berkaitan
a. Facebook
b. Twitter
c. Instagram
d. Youtube
10. Anda mendapat statistik/maklumat terkini daripada DOSM melalui: Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati Tidak Berkaitan
a. Portal
b. Media Sosial
c. WhatsApp/Telegram
d. Media Cetak
11. Adakah anda berminat untuk menerima siaran statistik secara berkala daripada Jabatan Perangkaan Malaysia?
      Ya Sila nyatakan:
Emel No. Tel
      Tidak
DOSM
12. Sila nilaikan tahap kepuasan anda pada kenyataan berikut? Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati
a) DOSM adalah bebas, neutral dan tidak berat sebelah.
b) DOSM adalah inovatif dalam cara ia berfungsi.
   (contohnya menggunakan teknologi, kaedah dan sumber data baru)
c) Staf DOSM mendengar dan memberi respons kepada organisasi saya.
13. Dengan mengambil kira semua yang anda tahu berkaitan dengan DOSM, sila nilaikan tahap kepuasan anda pada prestasi keseluruhan, Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai penjana statistik negara?
Sangat Tidak Berpuas Hati Tidak Puas Hati Sederhana Yang Berpuas Hati Berpuas Hati Sangat Berpuas Hati
 
14. Sila maklumkan cadangan untuk penambahbaikan.
Terima kasih atas maklum balas anda.
Paparan Terbaik dengan menggunakan Google Chrome versi terkini dengan resolusi melebihi1024x768
@2020 Jabatan Perangkaan Malaysia Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, W.P. Putrajaya

Tel: 03-8885 7000 | Fax : 03-8888 9248